Facebook Facebook Facebook Facebook

Denizli İş Yeri Hekimliği Eğitimi


İş Yeri Hekimliği Eğitimi

Hedef

İşyeri hekimi olmak isteyen hekimlere, mesleki becerilerini işyerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini kazandırmaktır.

İçerik

Eğitim programının uygulama kuralları

Eğitim süresi 6 saat /gündür.
Ders saati 45 dakika ders, 15 dakika dinlenme süresinden oluşur.
Örgün eğitim saat 21.00’den sonra yapılamaz.
Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gerekmektedir.
Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyaller ile zenginleştirilmesi gereklidir.
Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir.
Eğitimin Planı

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel İlke ve Prensipleri
Dünya’da ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği
Temel Hukuk
İş Hukuku
Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
İSG Alanında Uluslararası Sözleşmeler
İSG Yönetim Sistemleri
İş Sağlığı Etiği
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik ile diğer İSG Yönetmeliklerinin Uygulanması
İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi
İSG Kurulları
Tehlike ve Risk
Fiziksel Risk Etmenleri
Kimyasal Risk Etmenleri
Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar
Biyolojik Risk Etmenleri
Ergonomi
Elektrik İle İlgili Tehlikeler
Büyük Endüstriyel Kazalar
Korunma Politikaları
Çalışma Hayatında Psikososyal Faktörler
Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi
Çalışma Yaşamı ve Beslenme
İş Hijyeni
Yetişkin sağlık eğitim teknikleri
İletişim Teknikleri
Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
İş Kazaları
Meslek Hastalıklarına Giriş
İşle İlgili Hastalıklar
Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları
Mesleki Kalp-Damar Sistemi Sistem Hastalıkları
Mesleki Cilt Hastalıkları
Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları
Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları
Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
Mesleki Kanserler
Toksikoloji
Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
Mesleki İşitme Kayıpları
İş Sağlığında Güncel Konular
İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
Çalışma Ortamı Gözetimi
İş Sağlığı ve Güvenliğine Bütünsel Yaklaşım ve Güvenlik Kültürü
İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım
İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi
Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması
Son Test ve Genel Değerlendirme
İşyerinde Pratik Uygulamalar

0 yorum:

Yorum Gönder